گلایه اتاقی ها از بخشنامه پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان نمی توانند ارزشان را سه ماهه به کشور برگردانند

اجاره: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از بخشنامه جدید بانک مرکزی درمورد پیمان سپاری ارزی گلایه نمود و اظهار داشت: طبق قانون واردات و صادرات، هر گونه پیمان سپاری ارزی برای […]