اجاره

معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با مهر: تمرد دستگاههای اجرایی در مقررات زدایی به سازمان بازرسی گزارش شد

به گزارش اجاره معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی به سازمان بازرسی اعلام شده است، اظهار داشت: مشکل دستگاه های اجرایی بودجه نیست […]

اجاره

در دیدارهای دژپسند با مقامات آذربایجان مطرح شد؛ توسعه همکاریهای کشاورزی، بانکی و ریلی میان تهران-باکو

به گزارش اجاره توسعه همکاریهای کشاورزی، بانکی و ریلی تهران-باکو در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزیر کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان […]