اجاره

رییس اتحادیه سواری کرایه اعلام کرد درخواست افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی کرایه سواری های بین شهری

به گزارش اجاره رئیس اتحادیه سواری کرایه ضمن انتقاد از تعیین سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری برای اعضای این اتحادیه اظهار داشت: از فردا برای تعیین سهمیه مناسب سوخت ۱۵۰۰ تومانی […]