اخطار پلیس به محتکران و گران فروشان لوازم خانگی

به گزارش اجاره معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ نسبت به احتکار لوازم خانگی اخطار داد.
سرهنگ نادر مرادی در گفتگو با ایسنا، در این باره اظهار داشت: به تازگی گزارش هایی به پلیس اماکن رسیده که بعضی از افراد سودجو مبادرت به نگهداری غیرمجاز لوازم خانگی در انبار کرده تا در فرصتی مناسب و با قیمتی بالاتر آنرا به فروش برسانند که نظارت و رسیدگی به این موارد در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی با همکاری اتحادیه مربوطه و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار مأموران معاونت نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه متصدیان واحدهای صنفی باید لوازم خانگی را برابر با نرخ مصوب اتحادیه به فروش برسانند، اظهار داشت: هرگونه نگهداری در انبار و عدم عرضه لوازم خانگی در بازار یا فروش آن به قیمت بیش از اندازه مصوب و اقداماتی نظایر آن اختلال در بازار و جرم محسوب شده و پلیس با آن برخورد خواهد نمود.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در همین راستا هم پلیس به افرادی که مبادرت به احتکار لوازم خانگی یا گران فروشی آن کنند اخطار می دهد و بطور قطع با تخلف آنان برخورد خواهد شد.