در گزارش اجاره مطرح شد لایحه تجارت در مجلس مجددا بررسی خواهد شد

به گزارش اجاره عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ایرادات لایحه تجارت اظهار داشت: این لایحه در مجلس یازدهم به صورت دقیق و با دعوت از تمام کارشناسان باردیگر بررسی خواهد شد.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت اظهار داشت: لایحه تجارت دارای ایرادات اساسی بود ولی متأسفانه در مجلس دهم بخش زیادی از ماده های آن به سرعت تصویب و به شورای نگهبان قانون اساسی جهت تأیید نهایی ارسال شد. اقدام مجلس دهم دراین زمینه خوب نبود. وی افزود: بازگشت این لایحه از شورای نگهبان کار بسیاری خوبی بود. در مجلس یازدهم فرصت داریم به صورت دقیق لایحه مذکور را بررسی نماییم. لایحه تجارت در مجلس یازدهم مجدداً بررسی خواهد شد. نماینده مردم رشت با اعلان اینکه لایحه تجارت تأثیر زیادی بر کارهای تجاری دارد، اظهار داشت: لایحه تجارت به عنوان یک قانون مادر تأثیر بسیار فراوانی بر مراودات و کارهای بازرگانی و اقتصادی دارد. این مساله حساسیت های زیادی را به دنبال داشته است. ایشان سپس اضافه کرد: در چند وقت گذشته برخی از مدیران اقتصادی و بازرگانی دولت نسبت به لایحه تجارت نقدهای داشته اند که بعضی از آنها صحیح می باشد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره کرد: در مجلس یازدهم زمان زیادی را به بررسی لایحه تجارت اختصاص خواهیم داد و در همین راستا از تمام کارشناسان دعوت خواهیم کرد تا نقطه نظرات خود برای غنای هرچه بیشتر لایحه ارائه نمایند.

منبع: