اجاره

معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷

اجاره: معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه حداکثر به میزان ۲۰۰ قطعه در سال ۱۳۹۷ که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکرده اند، […]