اجاره

فراخوان صندوق نوآوری برای پشتیبانی از ساخت محصولات دانش بنیان جدید دارای بهره بردار

به گزارش اجاره صندوق نوآوری و شکوفایی برای ساخت نمونه اولیه محصول دارای بهره بردار، تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) تا سقف ۸۰ درصد مبلغ قرارداد با نرخ ۹ درصد پرداخت […]