قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۴۵۰۰ تومان ضرر است

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به اینکه اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از۴۵۰۰تومان اعلام نماید، تولید لطمه می خورد و طبق محاسبات قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰تومان است، اظهار داشت: بی توجهی به خرید تضمینی گندم احتمال تکرار کمبود گندم در سیلوها را زیاد می کند.

علی خان محمدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه اگر قیمت خرید تضمینی گندم کم باشد و قیمت برپایه استانداردهای لازم تعیین نشود، کشاورز دیگر گندم کشت نمی کند و نظام تولید کشور به هم می ریزد، اظهار نمود: اگر قیمتی که مقرر است توسط دولت تعیین شود، عادلانه و واقعی نباشد کشاورز از کشت گندم منصرف شده و به کشت محصولات جالیزی همچون صیفی و سبزی روی می آورد.

وی افزود: از سوی دیگر الگوی کشتی که مورد تایید وزیر جهاد کشاورزی هم است لطمه می بیند و پایداری تولید هم به خطر می افتد.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به اینکه فردا در جلسه شورای اقتصاد قیمت نهایی خرید تضمینی گندم مشخص خواهد شد، اظهار نمود: گندم همچون محصولات استراتژیک است که امنیت غذایی را تأمین می کند. عدم توجه دولت به خرید تضمینی امکان دارد سبب تکرار معمای دوره آخر دولت قبلی و کمبود گندم در سیلوها شود.

وی افزود: اگر کشاورز گندمی کشت نکند و سیلوها از گندم خالی شود، باید به فکر واردات گندم باشیم و از سویی برنامه کشاورزی کشور به هم خواهد خورد.

خان محمدی با اشاره به اینکه اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰ تومان اعلام نماید تولید لطمه خواهد خورد، اظهار نمود: برپایه داده ها و محاسبات کارشناسی قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰ تومان است و قیمتی که حتی وزارت جهاد کشاورزی آنرا تایید کرده است. ما می توانیم برای این قیمت با دولت وارد مذاکره شویم تا اعلام نماییم این قیمت برپایه تورم کشور است و از روی هوا نیست. تعیین قیمت کمتر از ۵۲۰۰ تومان ضرر زیادی به کشاورزان است.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا مقرر است در ایام آینده قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دولت تعیین شود.