اجاره

گزارش اجاره؛ شفافیت تراکنش های بانکی پیش نیاز شناسایی فعالیتهای سوداگرانه

به گزارش اجاره افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل پیشگیری از فرار مالیاتی، فراهم کردن امکان دریافت مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل […]

اجاره

در نشست انجمن ترویج علم مطرح شد کرونا موجب به راه افتادن جریانی برای تولید دارو و واکسن در کشور شد

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران با اشاره به اینکه «کووید-۱۹ موجب جهشی در تولید واکسن شد»، اظهار داشت: پلت فرم هایی در حوزه ساخت واکسن وجود […]