اجاره

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد؛ فقدان تقسیم کار ملی برای مقابله با تحریم های بانکی

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: با فقدان تقسیم کار ملی برای مقابله با تحریم های بانکی مواجه هستیم.به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید علی روحانی […]