اجاره

مدیرکل استاندارد تهران تاکید کرد جعبه های مقوایی شیرینی و پیتزای غیراستاندارد جمع آوری می شود

به گزارش اجاره مدیرکل استاندارد استان تهران در حاشیه بازدید از یک واحدتولیدی جعبه های مقوایی، با تاکید بر الزامی بودن استاندارد جعبه های مقوایی شیرینی و پیتزا، اظهار داشت: […]