اجاره

اتاق بازرگانی به هیئت وزیران پیشنهاد داد؛ دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص از گمرک

اجاره: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواستی را برای دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص به هیئت وزیران ارائه کرده است. به گزارش اجاره به نقل از […]

اجاره

یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی: عراق و افغانستان اولویت تصمیمات تجاری کشور است

به گزارش اجاره رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: عراق و افغانستان، جزو چند شریک تجاری نخست ایران هستند. به گزارش اجاره به نقل از اتاق بازرگانی […]