اجاره

در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور مطرح شد؛ آمادگی جمهوری چک برای توسعه مناسبات اقتصادی با ایران

اجاره: جلسه افتتاحیه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری چک با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و معاون وزیر […]

اجاره

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد: ثبت شجره نامه اردک بومی برای اولین بار در کشور

اجاره: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، دستیابی به مرحله ثبت شجرنامه اردک بومی گیلان را پس از گذشت چندین سال از برنامه های مرکز پشتیبانی و اصلاح نژاد اردک بومی […]