اجاره

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد؛ راهبردهای صندوق توسعه در سال رونق تولید، ‏هدایت منابع‬ به تولید

به گزارش اجاره رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی راهبردهای صندوق توسعه ملی در سال رونق تولید مبتنی بر اهداف اساسنامه ای و رهنمودهای مقام معظم رهبری را شرح داد. […]