مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت مطرح کرد مشخص شدن تولیدات سال آینده با تعیین تکلیف تحریم ها

اجاره: مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت با اشاره به جزئیات نوسازی تاکسی های فرسوده اظهار داشت: باید تکلیف تحریم ها مشخص شود تا بتوانیم برنامه سال آینده تولیدات را معین […]