اجاره

مصوبه هیات وزیران ابلاغ شد مرکز آمار بزودی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی دسترسی پیدا می کند

اجاره: سازمان امور مالیاتی اجازه یافت اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات سوژه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را با رعایت طبقه بندی به مرکز آمار عرضه نماید. به […]

اجاره

از سوی سرپرست سازمان امور مالیاتی؛ مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ صاحبان مشاغل اعلام گردید

به گزارش اجاره سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور از اعلام مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ برخی صاحبان مشاغل در جهت همکاری، مشارکت و تکریم مودیان و همینطور تسهیل در وصول […]

اجاره

گزارش اجاره به نقل از مهر؛ تصمیم جدید برای واردکنندگان، واردات بدون انتقال ارز همچنان ممنوع

اجاره: بانک مرکزی به منظور تسهیل در تامین ارز واردکنندگان، بخشنامه جدیدی را صادرکرده که در این بخشنامه با وجود تسهیل پروسه واردات، همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال ارز […]