اجاره

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کرد سه پیش نیاز مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش اجاره دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه مبارزه با مفاسد اقتصادی را مرتفع ساختن تعارض منافع، اصلاح سیاست گذاری های غلط و تقویت نظارت عنوان نمود. […]

اجاره

مصوبه هیات وزیران ابلاغ شد مرکز آمار بزودی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی دسترسی پیدا می کند

اجاره: سازمان امور مالیاتی اجازه یافت اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات سوژه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را با رعایت طبقه بندی به مرکز آمار عرضه نماید. به […]