اجاره

نامه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به وزیر اقتصاد؛ قوانین مزاحم توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی حذف شود

اجاره: دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران از وزارت اقتصاد و دارایی خواست تا با حذف مقررات مزاحم، فعالیت در این بخش از اقتصاد کشور تسهیل […]