اجاره

سخنگوی انجمن تایر در واکنش به برخی اظهارات درباره توزیع لاستیک آشفتگی بازار تایر ناشی از قصور تولیدکنندگان نیست

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر در واکنش به برخی آمارهای اعلامی توسط یکی از مسؤلان در خصوص اینکه تایرسازان از هفت میلیون حلقه تایر سنگین تولید شده، تنها حدود ۷۰۰ […]

اجاره

مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری خبر داد مدیریت غیرمستقیم سهام سهامداران عدالت فوت شده

به گزارش اجاره مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری اظهار داشت: وراث آندسته از سهامداران عدالتی که فوت کرده اند، عملا سهام داران شرکت های سرمایه گذاری استانی خواهند بود […]