اجاره

رئیس کل گمرک به مهر خبر داد؛ آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپوشده در گمرک، ۲۰۰ دستگاه ترخیص شد

اجاره: رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: در امتداد اجرای مصوبه دولت در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، تا هفته گذشته تعداد ۲۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده […]