اجاره

پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید، معرفی محصولات توانبخشی که به عشق معلولان ساخته شدند بعلاوه فیلم

اجاره: اواسط آذرماه در روزی که به صورت اتفاقی مقارن با ˮروز جهانی افراد دارای معلولیتˮ بود،  مهمان جوانان و مخترعانی از ˮمرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی و توانبخشی دانشگاه […]

اجاره

در گفت وگو با اجاره اعلام شد نمایشگاه تستا در صورت اعلام نیاز دستگاه ها در هفته پژوهش

به گزارش اجاره دبیر کل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام نمود: از آنجایی که چرخه برگزاری نمایشگاه های معرفی نیازمندی های فناورانه دستگاه ها در کشور راه اندازی شده […]

اجاره

رییس دانشگاه آزاد: کلینیک کشاورزی و تکنولوژی های جدید در دانشگاه آزاد استان مرکزی ایجاد شود

به گزارش اجاره رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جریان بازدید از شهر فناوری و نوآوری واحد اراک و نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی پیشنهاد کرد: […]

اجاره

دبیرخانه شورای مناطق آزاد: سازمان امور مالیاتی نقش خویش را پیشگیری از فرار مالیاتی ایفا کند

به گزارش اجاره دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در مورد احتمال حذف معافیت مالیاتی مناطق اطلاعیه ای صادر و تصریح کرد: اگر اعمال معافیت سبب فرارمالیاتی می شود، نقش سازمان امورمالیاتی […]