اجاره

نامه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به وزیر اقتصاد؛ قوانین مزاحم توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی حذف شود

اجاره: دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران از وزارت اقتصاد و دارایی خواست تا با حذف مقررات مزاحم، فعالیت در این بخش از اقتصاد کشور تسهیل […]

اجاره

در گفت وگو با اجاره مطرح شد انتقاد از به تعلیق درآمدن مطالعات اثربخشی دارو، عدم امکان صادرات برای شرکت های ایرانی

به گزارش اجاره مرکز CRO یا ˮسازمان تحقیقات قراردادیˮ مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران همچون معدود مراکز این چنینی در کشور است که شرکت ها […]

اجاره

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کرد سه پیش نیاز مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش اجاره دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه مبارزه با مفاسد اقتصادی را مرتفع ساختن تعارض منافع، اصلاح سیاست گذاری های غلط و تقویت نظارت عنوان نمود. […]

اجاره

مصوبه هیات وزیران ابلاغ شد مرکز آمار بزودی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی دسترسی پیدا می کند

اجاره: سازمان امور مالیاتی اجازه یافت اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات سوژه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را با رعایت طبقه بندی به مرکز آمار عرضه نماید. به […]