اجاره

راه اندازی خطوط مشترک تولید با همکاری دانشگاه آزاد و صنایع دریایی وابسته به وزارت دفاع

به گزارش اجاره رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: توافقنامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و صنایع وابسته به سازمان دریایی به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال به […]