مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت مطرح کرد مشخص شدن تولیدات سال آینده با تعیین تکلیف تحریم ها

اجاره: مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت با اشاره به جزئیات نوسازی تاکسی های فرسوده اظهار داشت: باید تکلیف تحریم ها مشخص شود تا بتوانیم برنامه سال آینده تولیدات را معین […]

جزئیات لایحه بودجه ۹۸-۱۹؛ حقوق بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان می‎گیرند یکسان سازی می گردد

به گزارش اجاره بر مبنای لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، حقوق بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‎گیرند سال آینده یکسان سازی می گردد.به گزارش اجاره به […]