اجاره

از سوی سازمان امور مالیاتی؛ جزئیات مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ مشاغل خودرویی اعلام گردید

به گزارش اجاره مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل خودرویی در جهت اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مقطوع اعلام گردید.به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور […]

اجاره

کارشناسان اقتصادی مطرح کردند؛ دستکاری مصنوعی قیمت ها تاوان دارد، یارانه فعلی سوخت عادلانه نیست

اجاره: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پشتیبانی از اقشار ضعیف با دستکاری قیمت ها روش صحیحی نیست، اظهار داشت: وقتی دستکاری مصنوعی در قیمت انجام می شود، اقشار […]