اجاره

از سوی جهانگیری؛ آئین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک معیشتی ابلاغ گردید

به گزارش اجاره معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان […]