اجاره

رئیس کل گمرک به مهر خبر داد؛ آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپوشده در گمرک، ۲۰۰ دستگاه ترخیص شد

اجاره: رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: در امتداد اجرای مصوبه دولت در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، تا هفته گذشته تعداد ۲۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده […]

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت اعلام کرد: استمرار حقوق های نامتعارف دولتمردان، امتناع از شفافیت حقوق و مزایا

به گزارش اجاره رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، با یادآوری سوابق تصویب ماده ۲۹برنامه ششم اعلام نمود: دولتمردان برای شفاف شدن حقوق و مزایای دریافتی خود انگیزه […]