اجاره

یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی: عراق و افغانستان اولویت تصمیمات تجاری کشور است

به گزارش اجاره رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: عراق و افغانستان، جزو چند شریک تجاری نخست ایران هستند. به گزارش اجاره به نقل از اتاق بازرگانی […]

اجاره

معاون وزیر تعاون به مهر خبرداد مطالبه بخش تعاون از درآمدهای خصوصی سازی ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان شد

به گزارش اجاره معاون وزیر تعاون از افزایش میزان مطالبه بخش تعاون از درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی خبرداد و اظهار داشت: میزان مطالبه به […]

اجاره

دبیر اولین همایش مدیریت نوین در صنعت فودسرویس مطرح کرد؛ استقبال از فودسرویس ها به مدد نبود تفریحات زیاد برای ایرانیان

به گزارش اجاره دبیر نخستین همایش مدیریت نوین در صنعت فودسرویس اظهار داشت: یکی از اشکالات جامعه و فودسرویس ها، وضعیت اقتصادی مردم است چون که مردم توان هزینه کردن […]