اجاره

وحدت در رویداد زنان، مالکیت فکری و زیست بوم فناوری مطرح کرد پیشرفت های قابل توجه زنان در حوزه های مختلف

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه در حوزه شرکت های دانش بنیان که مدیرعامل نزدیک به ۶۰۰ شرکت، زنان هستند، به پیشرفت های قابل توجه زنان در […]