اجاره

با هدف تسریع در تبدیل ایده های شرکت های فناور به کسب وکار؛ نخستین استودیوی استارتاپی در پارک فناوری قزوین راه اندازی شد

اجاره: نخستین استودیوی استارتاپی قزوین با حضور رئیس، مدیران و  تعدادی از مدیران عامل واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین راه اندازی شد.به گزارش اجاره به نقل […]