اجاره

در دیدارهای دژپسند با مقامات آذربایجان مطرح شد؛ توسعه همکاریهای کشاورزی، بانکی و ریلی میان تهران-باکو

به گزارش اجاره توسعه همکاریهای کشاورزی، بانکی و ریلی تهران-باکو در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزیر کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان […]

اجاره

یک مقام مسئول در گفتگو با مهر: ۹۰۰ هزار پست دولتی داریم، اقدامات تازه برای کوچک سازی دولت

به گزارش اجاره رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری واستخدامی با اشاره به اینکه ۹۰۰ هزار پست سازمانی دولتی داریم، اظهار داشت: حذف قائم مقامی و برخی دیگرازپست ها و […]