اجاره

به منظور حمایت از فعالیت بازارچه های مرزی؛ ضوابط واردات کالا توسط مرزنشینان اصلاح گردید

به گزارش اجاره هیئت وزیران به منظور پشتیبانی از مرزنشینان و فعالیت بازارچه ها و اسکله های مرزی، تصویب نامه کالاهای قابل ورود مرزنشینان را اصلاح کرد. به گزارش اجاره […]