معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی مطرح کرد امکان راه اندازی کلینیک صنعت، سهم ۱۰ درصدی جهاد دانشگاهی از بودجه دولتی

به گزارش اجاره معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی با عنایت به سابقه فعالیت در عرصه های صنعتی، آماده نیازسنجی از صنایع است.به گزارش اجاره […]