اجاره

از سوی معاون سازمان مالیاتی کشور؛ آخرین فرصت بخشودگی کامل جرایم مالیاتی اعلام گردید

اجاره: معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بخشودگی جرائم مالیاتی، فرصت تکرار نشدنی در امتداد پشتیبانی از تولید است،  آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی را […]

اجاره

اتاق بازرگانی به هیئت وزیران پیشنهاد داد؛ دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص از گمرک

اجاره: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواستی را برای دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص به هیئت وزیران ارائه کرده است. به گزارش اجاره به نقل از […]