مرکز آمار اعلام کرد؛ افزایش۷۰درصدی تورم تولید محصولات مرغداری، رشد۹۰درصدی تورم گروه مرغ

به گزارش اجاره تورم تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل ۷۰.۲۸ درصد افزایش داشته که بیشترین میزان افزایش مربوط به استان های گیلان و […]

رئیس سازمان نقشه برداری به مهر خبر داد؛ ۴۴ منطقه کشور گرفتار فرونشست هستند، جنوب غرب تهران در صدر

اجاره: رئیس سازمان نقشه برداری اظهار داشت: دشت رفسنجان، استان های خراسان رضوی، یزد و اصفهان گرفتار فرونشست در ابعاد بزرگ هستند امابیشترین نرخ فرونشست مربوط به جنوب غرب تهران […]