اجاره

از سوی سازمان امور مالیاتی؛ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۹۸ ابلاغ گردید

اجاره: بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباب احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ابلاغ گردید.به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور احکام مالیاتی قانون […]

اجاره

سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ اختصاص ۲۴۰ میلیارد برای جبران خسارات کشاورزی گلستان و مازندران

اجاره: رئیس سازمان برنامه و بودجه با صدور ۲ دستور تخصیص جداگانه به خزانه، مجوز پرداخت ۲۳۹۶.۵ میلیارد ریال به خسارت دیدگان بخش کشاورزی از سیل اخیر را در استان […]