اجاره

با رای موافق مجلس طرح تأمین کالاهای اساسی در اولویت کار مجلس قرار می گیرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن طرح تأمین کالاهای اساسی موافقت کردند.به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، درخواست اولویت برای طرح تأمین کالاهای اساسی در دستور […]