اجاره

سایبان باکس و سایبان پنجره

اجاره: تولید سایبان سایبان آلاچیق سایبان اتوماتیک سایبان متحرک سایبان پارگینک سایبان مغازه سایبان مسافری چادرهای امدادی سایبان تونلی قطعات سایبان انواع سایبان سایبان مغازه انواع مختلف دارد: ۱- سایبان […]

اجاره

از سوی سازمان برنامه دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران ۱۳۹۹ ابلاغ گردید

دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران ۱۳۹۹ ابلاغ گردید.به گزارش اجاره به نقل از مهر، دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران ۱۳۹۹ از جانب نوبخت معاون رئیس جمهور […]