اجاره

سازمان استاندارد به اجاره خبر داد: واردکنندگان ذرت های آلوده باید هزینه امحا را بپردازند

اجاره: بگفته معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، بر طبق تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت؛ خود واردکنندگان باید هزینه امحا محموله ذرت های آلوده را بپردازند.مسلم بیات در […]

اجاره

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور عنوان کرد: اختصاص ۱۸هزار میلیارد ازمحل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان

به گزارش اجاره معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور اظهار داشت: دولت طی سال قبل نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای […]

اجاره

رئیس انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران مطرح کرد: خسارتی به اندازه حقوق ۱۰۰ هزار نفر در نبود اینترنت

به گزارش اجاره رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران اظهار داشت که میزان خسارت وارد شده به کسب وکارهای مجازی در هفته گذشته به اندازه […]