اجاره

سازمان استاندارد به اجاره خبر داد: واردکنندگان ذرت های آلوده باید هزینه امحا را بپردازند

اجاره: بگفته معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، بر طبق تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت؛ خود واردکنندگان باید هزینه امحا محموله ذرت های آلوده را بپردازند.مسلم بیات در […]

اجاره

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور عنوان کرد: اختصاص ۱۸هزار میلیارد ازمحل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان

به گزارش اجاره معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور اظهار داشت: دولت طی سال قبل نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای […]