اجاره

نحوه فسخ اجاره

اجاره: قرارداد اجاره نیز مانند تمامی قرادادهای لازم، قابلیت فسخ را داشته و ممکن است بدین علت منحل گردد. با وکیل ملکی گروه حقوقی عدل جویان همراه باشید. قرارداد اجاره […]

اجاره

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بابت عملکرد ۹۸

اجاره: سازمان امور مالیاتی درباب نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بابت عملکرد سال ۹۸ اطلاعیه ای را صادر کرد. به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان […]

اجاره

عضو هیات علمی دانشگاه علامه اعلام کرد: اجماع کارشناسان اقتصادی بر هدایت پول به سمت اقدامات توسعه ای

به گزارش اجاره عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، از اجماع کارشناسان اقتصادی بر هدایت پول به سمت اقدامات توسعه ای اطلاع داد. به گزارش اجاره به نقل از مهر، […]