اجاره

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور عنوان کرد: اختصاص ۱۸هزار میلیارد ازمحل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان

به گزارش اجاره معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور اظهار داشت: دولت طی سال قبل نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای […]

اجاره

کمیسیون اقتصاد دولت موافقت کرد؛ ساخت نخستین راه آهن کشور با مشارکت بخش خصوصی، جزئیات تامین مالی

به گزارش اجاره کمیسیون اقتصاد دولت با راه اندازی راه آهن ۲۷۱ کیلومتری بیرجند-بافق-مشهد به صورت مشارکت بخش خصوصی با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با هزینه […]

اجاره

معاون سازمان اداری در گزارش اجاره: دولت حداقل سه درصد کوچک شد، سهم ۲۸ دستگاه اجرایی در کوچک سازی

به گزارش اجاره معاون سازمان اداری و استخدامی از کاهش ۳ درصدی اندازه دولت خبر دادو اظهار داشت: تابحال اهداف کمّی ۲۸ دستگاه اجرایی برای اصلاح نظام اداری در چارچوب […]

اجاره

طی روزها آینده کلید می خورد آغاز فرآیند واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی از شرکتهای بزرگ

به گزارش اجاره رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: طی روزهای آینده فرآیند واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی از شرکتهای بزرگ آغاز خواهد شد که سهام این شرکتها […]