واکنش دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به انتشار لیست متخلفان ابهام در فهرست ثبت سفارش خودرو، نام برخی شرکت ها نیامده

اجاره: دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به انتشار لیست شرکتهای دخیل در پرونده ثبت سفارش و واردات غیر قانونی خودرو با استقبال از این اقدام خواهان برخورد شدید با […]