معاون فنی گمرک خبر داد؛ تلورانس وزنی به نفع صاحبان کالا اصلاح گردید

به گزارش اجاره معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از تصویب  ۶ مصوبه بسیار مهم در مورد تلورانس ارزش، وزن، کالاهای متروکه، کالاهای ممنوعه و ترانزیت خارجی با هدف تسریع و تسهیل تجارت اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در مورد پیشنهادات گمرک و مصوبات ستاد تنظیم بازار، اعلام نمود: با توجه به مشکلات مختلف در ارتباط با رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه های وارداتی و به منظور تسهیل در تجارت فرامرزی مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، نسبت به پذیرش تلورانس وزنی ۱/۵ درصد برای «کالاهای فله و کالاهای اساسی و ضروری» مشمول دریافت ارز ترجیحی (گروه یک کالائی) که به صورت فله یا کانتینری وارد می شوند، اقدام نمایند و درمورد سایر کالاها همچون کالاهای اساسی مشمول گروه ۲۱، حداکثر ۳ درصد تلورانس وزنی، قابل پذیرش بوده و ملاک رسیدگی قرار گیرد. مبنای محاسبه تلورانس وزنی، وزن کل ثبت سفارش شد نه وزن هر محموله مهرداد جمال ارونقی اضافه کرد: در مورد رفع تعهد ارزی کالاهایی که معیار اقدام، وزن کالا می باشد به گمرک و بانک مرکزی اختیار داده شد تا نسبت به محاسبه تلورانس وزنی، با درنظر گرفتن ثبت سفارش اقدام نمایند و چنانچه تلورانس وزنی بر مبنای وزن کل ثبت سفارش باشد، در مجموع، مورد پذیرش بوده و ملاک اقدام و اجرا برای بانک مرکزی خواهد بود. تلورانس اختلاف ارزش تا ۷ درصد به نفع صاحبان کالا تغییر کرد معاون امور گمرکی گمرک کشور خاطرنشان کرد: پیرو تصمیمات قبلی کارگروه تنظیم بازار در مورد بیش بود یازده قلم کالاهای اساسی و ضروری، گمرک ج. ا. ا مجاز گردید در بررسی ارزش یازده قلم کالای اساسی و ضروری معادل ۵ درصد بیشتر از ارزش های متوسط ابلاغی را اعمال نموده و چنانچه در بررسی پرونده های اختلافی، میزان بیش بود ارزش، بیشتر از ۵ درصد و تا ۷ درصد باشد بایستی بعد از کسر ۵ درصد، مابقی را به عنوان بیش بود تلقی و لحاظ نماید. باید به این نکته توجه کرد که بعد از تعدیلات اعلام شده، بیش بود ارزش های بالاتر از ۷ درصد، بدون کسر ۵ یا ۷ درصد اعلام شده، به صورت کامل مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. پذیرش درخواست ترانزیت خارجی در گمرک بوشهر بدون ثبت سفارش ارونقی در ادامه تصریح کرد: در جهت پیشنهادات عرضه شده از جانب مراجع ذیربط در استان بوشهر، به گمرک این اختیار داده شد تا با درخواست صاحبان کالاهای دارای اولویت ارزی ۱، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ بر ترانزیت خارجی این کالاها بدون مطالبه ثبت سفارش با دریافت تضامین لازم، تحت رویه “ترانزیت خارجی”اقدام وکنترلهای لازم را در این خصوص انجام دهد تا از رسوب کالا در مناطق ویژه اقتصادی واماکن گمرک جلوگیری شود. متروکه نشدن کالاهای اساسی بزودی بررسی می شود به قول ارونقی، مبحث متروکه شدن کالاهای اساسی درگمرکات کشور متأثر از مصوبات وبخشنامه های صادر شده مطرح ومقرر شد جلسه ای با محوریت معاونت بازرگانی داخلی ودستگاههای ذیربط تشکیل و راهکارهای اجرایی برای تصمیم گیری به جلسات آتی کارگروه ستاد تنظیم بازار عرضه شود. کالاهای گروه ۲۷ ممنوعه در آستانه تصمیم گیری نهایی معاون فنی گمرک ایران ضمن اشاره به گزارش گمرک ایران در خصوص در آستانه فساد قرار گرفتن کالاهای مشمول گروه ۲۷ موجود در بنادر و گمرکات کشور که دارای اولویت ارزی غیرفعال هستند اظهار داشت: در این حوزه هم مقرر شد جلسه ای با مسئولیت دفتر مقررات صادرات و واردات و با حضور بانک مرکزی، گمرک ج. ا. ا، دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار تشکیل و با سازو کار قانونی اقدام لازم بعمل آید.