بیشترین افزایش تورم برای کدام کالاهاست؟

آخرین تغییرات قیمت کالا و خدمات از این حکایت دارد که گروه های ˮمیوه و خشکبارˮ، روغن و چربی ها و همینطور حمل و نقل بالاترین میزان افزایش قیمت را در میان کالاها و خوراکی ها به خود اختصاص دادند.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، براساس آنچه که گزارش تورم بهمن ماه نشان داد هر سه شاخص با افزایش همراه بود؛ به صورتی که تورم ماهانه به ۲.۵ درصد، نقطه به نقطه ۴۸.۲ و سالانه به ۳۴.۲ درصد رسیده بود.

بررسی تغییرات تورم در میان کالا و خدمات نشان داده است که به صورت میانگین قیمت خوراکی ها نسبت به سال گذشته ۶۷.۲ درصد افزایش دارد.

این در حالی است که بیشترین افزایش قیمت و هزینه برای مصرف خانوارها نسبت به بهمن ماه سال گذشته در ارتباط با روغن و چربی ها با ۹۹.۵ درصد، میوه و خشکبار ۸۸.۲ درصد و همینطور گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با ۷۹ درصد است.

در مقایسه با دیماه هم بیشترین افزایش قیمت در ارتباط با گروه قند و شکر و مربا با ۱۱.۷ درصد، همینطور سبزیجات ۹.۶، میوه و خشکبار ۶.۵ درصد است که در مجموع قیمت خوراکی ها در فاصله دی تا بهمن ماه به صورت میانگین ۵.۳ درصد افزایش دارد.

در تورم سالانه می توان به افزایش ۶۵.۳ درصدی تورم در حمل و نقل اشاره نمود که در این بخش عمده تغییرات در ارتباط با قیمت خودرو است که بالاترین تورم سالانه را نسبت به تمامی کالا و خدمات به خود مختص کرده است.

میانگین تورم سالانه برای خوراکی ها در بهمن ماه به ۳۴.۷ درصد رسیده است و گروه نان و غلات با ۴۵.۶ درصد و میوه و خشکبار ۴۴.۵ درصد بالاترین تورم را دارا هستند.

اما این که کمترین تورم در ارتباط با کدام گروه کالا یا خدمات است می توان به تورم منفی ۱.۵ درصد در بخش ارتباطات و همینطور منفی ۶.۳ درصد در گروه آب، برق و سوخت در بهمن ماه اشاره نمود.

از سوی دیگر کمترین تورم نقطه به نقطه و سالانه هم به گروه آب، برق و سوخت با ۱۸.۸ و ۹.۳ درصد اختصاص داشته است.

منبع: