مقام مسئول خبر داد؛ واریز اعتبار سازمان هدفمندی برای تأمین آب آشامیدنی استان خوزستان

به گزارش اجاره مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها از پرداخت ۵۷۵ میلیارد تومان برای مقابله با تنش آبی وتامین آب آشامیدنی استان خوزستان از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان هدفمندی یارانه ها، امید حاجتی مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اشاره به مصوبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ هیأت دولت بمنظور مقابله با تنش آبی استان خوزستان و تامین آب آشامیدنی این استان تعیین شده بود، از پرداخت مبلغ ۵۷۵ میلیارد تومان در ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ آگاهی داد.
وی بیان کرد این مبلغ برای کاهش اثرات خشکسالی و آبرسانی به عشایر غیور و روستاییان استان، مقابله با تنش آبی و تامین آب آشامیدنی، کشاورزی و منابع طبیعی و لایروبی کانال ها از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ و از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت گردید.
حاجتی با اشاره به یکی از اولویت های مربوط به این منابع که شامل پرداخت مابقی خسارات ناشی از سیلاب فروردین سال ۱۳۹۸ به کشاورزان و دامداران استان خوزستان می باشد اظهار داشت: با اختصاص این منابع، مطالبات کشاورزان لطمه دیده از سیلاب سال ۱۳۹۸ به طور ۱۰۰ در صد پرداخت خواهد شد.
وی با تاکید بر این که سازمان هدفمندسازی یارانه ها آمادگی دارد تا مابقی منابع مربوط به اعتبارات مصوب هیأت دولت ویژه استان خوزستان را تامین و اختصاص دهد بیان داشت: تخصیص این منابع، بستگی به عملکرد دستگاه های اجرائی مربوطه همچون سازمان آب و برق خوزستان، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان در جذب اعتبارات اختصاص یافته دارد.
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها ابراز امیدواری کرد با منابع اختصاص یافته، استان شهید پرور خوزستان هرچه سریعتر از دوره خشکسالی و آثار ناشی از آن عبور کند

منبع: