دلیل تاخیر در اجرای سامانه مودیان مالیاتی چه بود؟

به گزارش اجاره کارشناس بودجه ضمن تاکید بر اهمیت بالای سامانه مودیان در تحقق نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه، اظهار داشت: یکی از علل اصلی تاخیر در اجرای این سامانه وجود ذینفعان داخل و خارج از سازمان مالیاتی است.
به گزارش اجاره به نقل از رادیو گفتگو، سید وحیدرضا پرهیزکار کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر اهمیت بالای سامانه مودیان در تحقق نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه و با انتقاد از تأخیر در اجرای این قانون بیان نمود: باآنکه از موعد اجرای این قانون چندین ماه می گذرد اما بر مبنای گفته خود مسؤلان سازمان مالیاتی تنها ۵۰ درصد از این سامانه آماده شده است.ذی نفعان دلیل اصلی تأخیر در اجرای سامانه مودیانوی اضافه کرد: یکی از علل اصلی که سبب تأخیر در اجرای این سامانه شده است وجود ذینفعان پر نفوذ است. افراد ذینفع داخل و خارح سازمان مالیاتی مانعی مهم در اجرای این قانون هستند. اجرای سامانه مودیان سبب می شود که ممیز محوری و مالیات علی الراس دیگر جایی در نظام مالیاتی نداشته باشد. بنابراین ذینفعان مانع اجرای این سامانه می شوند.کاهش فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی با اجرای سامانه مودیانپرهیزکاری در ادامه بیان نمود: سامانه مودیان نقش مهمی در کاهش فرار مالیاتی خواهد داشت. در ایران حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. اجرای سامانه مودیان از طرفی با رصد کالا و خدمات و از سویی دیگر با رصد جریان مالی سبب می شود که فرار مالیاتی به شدت کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیاد است. بر مبنای آمار صندوق بین المللی پول اقتصاد زیر زمینی در ایران حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است، در حالیکه این آمار در سایر کشورهای پیشرفته زیر ۵ درصد است. اجرای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی می تواند اقتصاد زیرزمینی و آن بخشی که هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی کنند را شناسایی کند.اجرای سامانه مودیان بدون ساماندهی کارتخوان ها امکان پذیر نیستاین کارشناس اقتصادی بیان کرد که: در ماده ۱۱ این قانون بیان شده است که بانک مرکزی موظف است که کارتخوان ها و درگاه های پرداخت را ساماندهی کند. به قول پورابراهیمی، رئیس کمیسون اقتصادی مجلس حدود ۱۰ میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از این کارتخوان ها هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند. تا وقتی که به کارتخوان هایی که حتی به نام افراد فوت شده درحال استفاده هستند سامان داده نشود، اجرای سامانه مودیان امکان پذیر نخواهد بود. در ایران حدود ۹۸ درصد از حجم نقدینگی سپرده های بانکی است و تنها ۲ درصد در ارتباط با اسکناس و مسکوک است. این یک مزیت است که با ساماندهی کارتخوان ها میتوان از آن به خوبی در نظام مالیاتی بهره برد.سامانه مودیان راهکاری برای کاهش ناعدالتی و جبران کسری بودجهاین پژوهشگر حوزه مالیات اضافه کرد: اجرای سامانه مودیان آثار مثبت فراوانی مانند تحقق عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی دارد. برای مثال اجرای این سامانه در روسیه که با الگو برداری از کره جنوبی سامانه های خویش را بروزرسانی کرد، درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در این کشور را حدود ۴۰ درصد افزایش داده است. وی ادامه داد: ما در بحث بودجه هم باید به دنبال درآمدهای پایدار باشیم، نمی گردد با موضوع هایی مانند افزایش قیمت بنزین، یارانه پنهان انرژی مشکل بودجه را حل کرد. درست ترین راهکار، اصلاح نظام مالیاتی است. نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه در سایر کشورهای پیشرفته حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است، این در شرایطی است که این آمار در ایران در خوشبینانه ترین حالت حدود ۴۰ درصد است.

منبع: