افزایش ۱۶۹ درصدی هزینه اکتشافات معدنی

بر مبنای آخرین آمار، از آغاز سالجاری تا آخر مهر ماه در مجموع ۲۱۰۵ میلیاردریال صرف هزینه های اکتشاف شده است که بالغ بر ۱۶۹ درصد بیشتر از هزینه مصرفی در مدت مشابه سال قبل به سبب عملیات اکتشاف معدنی است؛ اما در مقابل تعداد مجوزهای معدنی صادره ( جز پروانه اکتشاف که آن هم زیر یک درصد بیشتر شده) کاسته شده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی هفت ماهه ابتدایی سالجاری از میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهره براری و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاسته شده است. اما صدور پروانه اکتشاف و هزینه صرف شده به سبب عملیات اکتشاف افزایشی ثبت شده است.
در مجموع هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ قریب به ۵۶۷ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که تنها پنج فقره بیشتر از میزان صدور آن در هفت ماهه نخست سال قبل است.
از آغاز فروردین تا مهر ماه ۱۳۹۹ در مجموع ۵۶۲ پروانه اکتشاف صادر شده است؛ بدین ترتیب میزان صدور آن در مدت مشابه سال جاری ۰.۹ درصد افزایش داشته است.
همینطور طی مدت مذکور سالجاری ۲۶۶ فقره گواهی کشف معادن صادر شده که نسبت به ۲۹۵ فقره صادر شده در هفت ماهه ابتدایی سال قبل ۹.۸ درصد افت داشته است.
طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره برداری تا آخر مهر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین افت صدور مجوز در ارتباط با پروانه بهره برداری است که با کاهش ۱۷.۵ درصدی از ۳۵۴ فقره به ۲۹۲ فقره رسیده است.

افزایش ۱۶۹.۴ درصدی هزینه عملیات اکتشاف
علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه های بهره برداری است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۳.۷ درصدی داشته است. در حالیکه از آغاز فروردین تا آخر مهرماه ۱۳۹۹، حدود ۲۸۳۰ نفر مشغول شدند اما این تعداد در مدت مشابه سال جاری به ۲۷۲۵ نفر رسیده است.
در مقابل اما سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف طی هفت ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۹.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
سرمایه مجوزهای صادره برای اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف بوده است، در نیمه نخست سالجاری ۲۱۰۵ میلیاردریال است. این در شرایطی است که در مدت مشابه سال قبل ۷۸۲ میلیاردریال صرف شده بود.

منبع: