در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم؛ تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به مصوبات سفرهای رئیس جمهور

اجاره: سازمان برنامه و بودجه کشور تابحال افزون بر ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع عمومی برای اجرای مصوبات ۲۶ سفر استانی رئیس جمهور در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم، تخصیص داده است.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سعید جغتایی با بیان این خبر، اظهار داشت: از آغاز دولت سیزدهم تاکنون، رئیس جمهور به ۲۶ استان کشور سفر استانی کرده است که افزون بر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع عمومی برای اجرای مصوبات این سفرها، تعهد شده است.
مشاور رئیس سازمان در حوزه سفرهای استانی، اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به اجرای مصوبات سفرهای استانی تخصیص داده که با عنایت به میزان کل اعتبار تعهد داده شده در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان، نشان از تخصیص ۱۱۷ درصدی اعتبارات به این مصوبات پارسال است.
وی در ادامه تعداد استان هایی را که تفاهمنامه سفر استانی آنها امضا شده، ۲۵ استان اعلام کرد، اضافه کرد: همینطور مصوبات سفر ۲۰ استان هم توسط معاون اول رئیس جمهور امضا و ابلاغ گردیده است.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حوزه سفرهای استانی افزود: تابحال جلسات اول در ارتباط با ۳۰ سفر استانی در محل سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور مشاور حوزه سفرهای استانی‏، دفاتر بخشی و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها‏ و دستگاههای اجرایی استانی برگزار شده و برگزاری جلسه در ارتباط با سفر استان کرمان هم در دستور کار است.
جغتایی افزود: همینطور جلسه دوم در ارتباط با ۳۰ سفر استانی هم در محل نهاد ریاست جمهوری و با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور‏‏، مشاور حوزه سفرهای استانی سازمان برنامه و بودجه، معاونان دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای عمومی و حاکمیتی، برگزار شده است.
وی در ادامه از برگزاری جلسه سوم در ارتباط با ۲۸ سفر استانی در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور و با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور‏، جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرا، اطلاع داد.
بنابراین گزارش، از آغاز دولت سیزدهم تاکنون، رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در چارچوب سفرهای استانی، به ۲۶ استان کشور سفر کرده اند و سفر به استانهای کردستان، ‏ کرمانشاه، ‏ مرکزی، کرمان و همدان هم در دستور کار دولت قرار دارد.

منبع: