معاون بانک مرکزی: همه مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها متصل شده است

به گزارش اجاره معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی اظهار داشت: تمامی مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها وصل شده و عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش اجاره به نقل از ایبِنا، مهران محرمیان خاطرنشان کرد: این که در بعضی گزارش ها ادعا شده عملکرد بانک مرکزی در اتصال به درگاه ملی مجوزها زیر ۵۰ درصد است کاملاً تکذیب می شود و گزارش های اعلام شده به نقل از ستاد تسهیل کسب و کار، اشتباه بوده و باید تصحیح شود.

منبع: