مقام مسئول بانک مرکزی خبر داد؛ تامین مالی غیر تورمی تولید، در دستور کار بانک مرکزی

به گزارش اجاره مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعلام نمود: ارزش اوراق گام در یک ماه از ۷.۵ هزار میلیارد تومان گذشت.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مصطفی قمری وفا روز پنجشنبه ۱۳ مرداد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: میزان انتشار اوراق گام پس از اصلاح دستورالعمل و سامانه گام از مرز ۷.۵ هزار میلیارد تومان گذشت؛ عملکرد یک ماهه اخیر برابری می کند با ۱۷ ماه گذشته!
وی اضافه کرد: اوراق گام یک ابزار تامین مالی زنجیره ای و اعتباری است که با سهولت و ریسک پایین، امکان تامین مالی غیر تورمی تولید را فراهم می آورد.

منبع: