آمار واردات ۵ ماهه نشان می دهد کاهش ۳ تا ۱۸ درصدی واردات محصولات فولادی

اجاره: آمار واردات زنجیره فولاد از شمش فولاد تا انواع مقاطع، محصولات فولادی و آهن اسفنجی نشان میدهد که علاوه بر صفر شدن واردات آهن اسفنجی و اسلب به کشور، طی پنج ماهه نخست امسال واردات انواع مقاطع و محصولات فولادی نسبت به زمان مشابه سال قبل سه تا ۱۸ درصد کمتر شده است.
برمبنای آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، در پنج ماهه امسال میزان واردات مجموع مقاطع طویل فولادی سه درصد، محصولات فولادی ۱۶ درصد و مجموع مقاطع تخت ۱۸ درصد نسبت به آمار واردات آنها در زمان مشابه سال قبل کاهش داشته اند؛ این در حالیست که واردات آهن اسفنجی و مجموع شمش فولاد (جز بیلت و بلوم به میزان ۱۰۰۰ تن) در طول این مدت صفر بوده است.
بیشترین میزان واردات فولادی در مدت مذکور سال جاری مختص محصولات فولادی معادل ۲۸۳ هزار تن (۳۹ تن واردات در مرداد ماه) است که نسبت به میزان واردات آن در زمان مشابه سال قبل معادل ۳۲۸ هزار تن، ۱۶ درصد کمتر شده است.
میزان واردات مقاطع تخت فولادی نیز در پنج ماهه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۸ درصد کمتر شده و از ۳۰۳ هزار تن در مجموع واردات طی پنج ماهه ۱۴۰۰ به ۲۴۹ هزار تن در زمان مشابه امسال رسیده که ۲۸ تن آن در مرداد ماه وارد شده است.
در نهایت مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده ظرف پنج ماهه ۱۴۰۱ نسبت به همین مدت در سال قبل سه درصد کمتر شده و از ۳۵ هزار تن به ۳۴ هزار تن (۱۱ هزار تن در مرداد ماه) رسیده است.
طبق آمار، واردات شمش فولادی (فولاد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم) و آهن اسفنجی در پنج ماهه نخست امسال صفر ثبت شده است.
البته گفتنی ست که در پنج ماهه امسال، ۱۰۰۰ تن بیلت وبلوم وارد کشور شده که دقیقا برابر میزان واردات آن در زمان مشابه سال قبل است، اما چون واردات اسلب از ۲۰۰ تن طی پنج ماهه سال قبل به صفر رسیده است، در مجموع میزان واردات شمش فولاد (مجموع بیلت وبلوم و اسلب) افت ۱۰۰ درصدی داشته است.
در مورد آهن اسفنجی چند سالی است که وارداتی به کشور وجود ندارد، اما اغلب بیشترین درصد صادرات را به خود اختصاص می دهد.