وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ دو طرح اقتصادی برای محقق کردن آرزوی دیرینه تولیدکنندگان

به گزارش اجاره، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با نهایی شدن دو طرح مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و طرح تأمین مالی تولید، هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد در کشور و رفع معضل تأمین مالی محقق می شود.

به گزارش اجاره به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی بعد از حضور در نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، اظهار نمود: دو دستورکار بسیار مهم در حوزه کمک به فعالیتهای مولد و تولید در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است؛ یکی از این طرح ها، طرح مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و سفته بازی است، این طرح باعث می شود نقدینگی به جای فعالیتهای غیرمولد و دلالی وارد فعالیتهای تولیدی کشور شود که امیدواریم این طرح بزودی در صحن علنی مجلس به تصویب برسد چونکه برای تولیدکنندگان خبر بسیار خوبی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: دومین طرحی که به رونق فعالیتهای مولد کمک می نماید، طرح تأمین مالی تولید است که در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تدوین شده و کلیات آن هم در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مجلس و دولت در رابطه با هر دو طرح مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و طرح تأمین مالی تولید اتفاق نظر دارند، افزود: امیدواریم با تصویب نهایی این دو طرح، دو آرزوی دیرینه تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی یعنی هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد در کشور و رفع معضل تأمین مالی محقق شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در این طرح موضوع هایی مانند مساله در ارتباط با شورای تأمین طرح های اقتصادی کشور، کارگروه اعتبارسنجی، کارگروه وثایق و تضامین و صندوق های ضمانت و… تعیین تکلیف شده است.
خاندوزی اظهار داشت: امیدواریم با تصویب نهایی این دو طرح در صحن مجلس، در سالی که به نام تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده، دو خبر خوب را داشته باشیم.

منبع: