رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد؛ بزرگترین مزایده تاریخ

به گزارش اجاره، رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان واریز بخش نقدی بزرگترین مزایده تاریخ یعنی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، از نهایی شدن این معامله اطلاع داد.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان خصوصی سازی، حسین قربانزاده اظهار داشت: ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی روز گذشته توسط شرکت خریدار به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز و بدین ترتیب معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حتمی شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: فروش این سهام در جهت تکالیف بند الف تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۱ است که وظیفه سازمان خصوصی سازی است.
قربانزاده اظهار داشت: البته همواره این دغدغه مورد توجه است که نباید در فروش سهام شرکتهای دولتی نگاه درآمدی صرف داشت و بنابراین در این مزایده ابتدا اهلیت و صلاحیت متقاضیان شرکت در مزایده یعنی پالایشگاه نفت تهران و شرکت اهداف در کارگروه پایش اهلیت بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و ضمناً ملاحظات بازار سرمایه هم در نظر گرفته شد چنانکه اتفاقاً فروش بلوکی این سهام بیشتر از سه برابر قیمت تابلو، رونق را به بازار سرمایه برگرداند.
رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این تأمین مالی غیرتورمی صرفا محدود به سال جاری نیست و هر شش ماه یک مرتبه تا چهار سال حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل اقساط این معامله به حساب خزانه دولت واریز می شود.
گفتنی است؛ نهم آبان ماه بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با قیمت پایه ۱، ۳۹۷ تومان به ازای هر سهم، بعد از سه روز رقابت نفس گیر و ۲۷۰ مرتبه تغییر قیمت، نهایتا در قیمت ۱، ۸۵۱ تومان فروخته شد و ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی بالغ شد و بدین ترتیب، بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی کشور به ثبت رسید. در همین راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، حصه نقدی این معامله روز گذشته واریز و معامله حتمی شد.