جزئیات رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ با نفت ۳ و هفت دهم و بدون نفت ۳ و دو دهم درصد

به گزارش اجاره، تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم سال به ۳۸۲۱.۹ هزار میلیاردریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان داده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بانک مرکزی اعلام نمود: تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم سال به ۳۸۲۱.۹ هزار میلیاردریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان داده است.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیتهای اقتصادی نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه ها بوده است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نشان می دهد، “هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی”، “هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی” و “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” به ترتیب از نرخ های رشد ۱۱.۳، ۱۶.۰ و ۱۶.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک “ماشین آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۲۸.۳ و ۶.۹ درصد بوده است.

منبع: