چالش های صنعت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲

اجاره: دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تورم، قیمت گذاری دستوری و دخالت های بی مورد سازمان های نظارتی از هر نوع که قسمتی از زمان تولید را به خود اختصاص داده را مهم ترین چالش های صنعت لوازم خانگی امسال عنوان نمود.
عباس هاشمی در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه شاه بیت مشکلات کشور تورم است که همه چیز را تحت تاثیر قرار داده، اظهار داشت: اصرار دولت بر قیمت گذاری دیگر چالش این صنعت است. بطوریکه با وجود افزایش انفجاری قیمت مواد اولیه حتی داخلی که در بورس عرضه می شود، بنظر می رسد این واقعیت ها دیده نمی گردد. این افزایش قیمت برای مواد اولیه ای که در بورس عرضه می شود، مثل فولاد، پتروشیمی، مس و غیره هم صادق است.
وی با اعلان اینکه دولت در این شرایط می گوید تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت ندارند، اشاره کرد: هیچ منطقی بر این وضعیت حاکم نیست.
هاشمی تورم، قیمت گذاری دستوری و دخالت های بی مورد سازمان های نظارتی از هر نوع که قسمتی از زمان تولید را به خود اختصاص داده را مهم ترین چالش های صنعت لوازم خانگی عنوان نمود و اظهار داشت: با توجه به این که قیمت تمام شده کالا به خاطر افزایش قیمت نهاده های تولید بالا رفته و اجازه افزایش قیمت هم صادر نشده، هم اکنون کمبود کالا در مواردی در بازار مشهود است.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اعلان اینکه این وضعیت منجر به لطمه به واحدهای تولیدکننده و مصرف کننده نهایی می شود، اظهار داشت: واحد تولیدی نمی تواند با ضرر محصول خودرا عرضه کند، مگر این که دولت ضرر او را جبران کند، اما اگر این مسئولیت را نپذیرد و بار مسئولیت فقط با تولیدکننده ای باشد که ناچار است مواد اولیه را گران بخرد و به قیمت دستوری بفروشد، امکان فعالیت وجود ندارد.

منبع: