ویدیو

اجاره: در ادامه رایزنی های سیاسی و اقتصادی ایران برای بسط همکاری با کشورهای مختلف، تهران درخواست خودرا برای عضویت در گروه «بریکس» ارائه کرده است. در این جهت وزیر امورخارجه کشورمان، پنج شنبه و جمعه (۱۱ و ۱۲ خرداد) در قالب «دوستان بریکس» که به آن «بریکس پلاس» نیز می گویند به آفریقای جنوبی سفر کرد و علاوه بر گفت و گو با وزرای امورخارجه این گروه، برای عضویت ایران در بریکس با آنها رایزنی کرد.
گوینده: سیدمحمدصادق لواسانی / تدوینگر: امین نصراللهی

منبع: