اجاره

سخنگوی صمت درگفت وگو با اجاره: مناطق آزاد اطلاعات انبارهای خودرا ارائه نمی دهد

به گزارش اجاره، سخنگوی وزارت صمت با اشاره به کمکاری تعدادی از دستگاهها نظیر دبیرخانه مناطق آزاد پیرامون ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها اظهار داشت: عدم ثبت اطلاعات تخلف […]