اجاره

گفت وگوی اجاره با مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ثبت سفارش محموله لوازم خانگی بوش در ارتباط با پیش از ممنوعیت واردات است

به گزارش اجاره مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اظهار داشت: ثبت سفارش محموله لوازم خانگی شرکت بوش در ارتباط با پیش از ممنوعیت […]