اجاره

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان : بزرگترین سرمایه گذاری صنعت کشور در فولادخوزستان در حال انجام می باشد

به گزارش اجاره، خوزستان مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان اظهار داشت: با اجرای ۲۰۷ طرح به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان بزرگترین سرمایه گذاری صنعت کشور در فولاد خوزستان در حال […]

اجاره

ویدیو

اجاره: در ادامه رایزنی های سیاسی و اقتصادی ایران برای بسط همکاری با کشورهای مختلف، تهران درخواست خودرا برای عضویت در گروه «بریکس» ارائه کرده است. در این جهت وزیر […]

اجاره

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران: افزایش سال جاری تبادلات اقتصادی ایران و عراق ۱۰ درصد

به گزارش اجاره، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه اظهار داشت: بیشتر تبادلات اقتصادی ایران پس از چین با عراق است و سال جاری میزان تبادلات ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده […]