اجاره

با موافقت نمایندگان انجام شد ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چرایی تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی به قوه قضاییه

به گزارش اجاره نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی به قوه قضاییه موافقت کردند.به گزارش اجاره به نقل […]