اجاره

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان خبر داد؛ محدودیت پذیرش کامیون در مرز میلک از جانب افغانستان

به گزارش اجاره، ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان از محدودیت پذیرش کامیون در مرز میلک از جانب افغانستان آگاهی داد. به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدعلی خاشی اظهار […]