استفاده از آبیاری خشک و مرطوب به جای غرقابی در کشت برنج

اجاره: رئیس کارگروه تخصصی کشاورزی اتاق فکر توسعه تعالی استان مازندران با اشاره به اینکه باید کشت دوم برنج فقط در مناطق مستعد صورت گیرد، اظهار داشت: در کشت برنج به جای آبیاری غرقابی از شیوه نوین خشک و مرطوب استفاده گردد.
«همت الله پیردشتی» در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه با عنایت به مشکلات بحران آب در کشور و مطالبه استان مازندران در این مورد و مصرف آب در کشت برنج که اولویت اساسی این استان است اظهار نمود: ما نمی توانیم بگوییم که برنج کشت نشود و چون که کشت برنج جزء فرهنگ مازندران است اما مانند هر کشتی تحت تاثیر اقلیم قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: تغییر اقلیم پدیده ای است که کشور ما را تحت تاثیر خود قرار داده و نکته مهمی که وجود دارد این است که به کشت برنج به صورت جزئی و مختص آن نگاه نکنیم.

رئیس کارگروه تخصصی کشاورزی اتاق فکر و توسعه تعالی استان مازندران خاطرنشان کرد: الگوی کشت برنج باید با محصولات دیگر دیده شده و مسئله آب و برنج را با هم نگاه نماییم.

پیردشتی تصریح کرد: خروج گاز متان از برنج که یکی از گازهای گلخانه ای است چندین مرتبه بیشتر از ‏ «مونوکسید کربن» در گرم شدن کره زمین تاثیر گذار است و جالب اینکه گاز متان با آب در ارتباط می باشد.

وی با اشاره به اینکه شیوه غرقابی در آبیاری برنج قدیمی است و نباید به کار گرفته شود، اظهار نمود: آبیاری به صورت غرقابی مصرف را بالا می برد اما شیوه های نوین مانند تناوبی و خشک و مرطوب باید به کارگیری شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری تصریح کرد: یکی از شیوه های نوین آبیاری آبیاری خشک و مرطوب است که این سیستم نوین به آسانی قابل اجرا است.

پیردشتی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت در تغییر باورها و اصلاح نگرش کشاورزان از سیستم آبیاری غرقابی به سیستم آبیاری نوین است.

وی ادامه داد: در کارگروه کشاورزی استان در همین راستا تلاش هایی انجام شده که بتوانیم آگاهی عمومی در بخش آب را بالا ببریم و در بخش زراعت برنج هم با آب کمتر بتوان کشت را انجام داد و از لحاظ علمی این مورد ثابت شده است.

این مسئول تصریح کرد: به لحاظ تجربی این شیوه در حال آزمون و خطا بوده تا به نتیجه بهتر برسیم و آگاهی رسانی در این نوع کشت باید صورت گیرد.

پیردشتی اظهار داشت: توسعه مشارکتی فناوری در حوزه های مختلف و برگزاری کلاس هایی برای کشاورزان در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: نکته مهم اجرای این طرح ها در همکاری کشاورزان به منظور تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها است و تا زمانی که از تشکل های کشاورزی حمایت نکنیم و کشاورزان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در اجرای طرح ها مشارکت نکنند موفقیت به دست نمی آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین دلایل توسعه کشت برنج مزیت اقتصادی آن است، اضافه کرد: عمده مزیت اقتصادی باید در بخش تولید باشد و اگر ما بتوانیم صنایع خدماتی، تبدیلی و تکمیلی را گسترش دهیم و از خدماتی که از برنج گرفته می گردد مانند گردشگری در مزارع درآمد کسب نماییم به بخش تولید کمتر فشار آمده و در نتیجه آب کمتری مصرف می گردد.

وی اضافه کرد: با الگوی کشت بهینه و سیستم کلی نگری به جای جزئی نگری یعنی برنج همراه با سایر محصولات دیده شده و رویکرد جامعه به صورتی باشد که کشاورز و خانواده به همراه کشت دیده شود مطمئنا فشار کمتری به بخش تولید منابع و آب وارد می گردد.

پیردشتی در مورد کشت دوم برنج در مازندران هم تصریح کرد: کشت دوم برنج به علت مزیت اقتصادی گسترش پیدا کرد و وارد حوزه هایی شد که از لحاظ اکولوژیکی توان کشت دوم را نداشت.

رئیس کارگروه تخصصی کشاورزی اتاق فکر توسعه تعالی استان مازندران اضافه کرد: رعایت نکردن به لحاظ اکولوژیکی سبب شده تا در بعضی مناطق در کشت دوم سم زیادی مصرف شود و آفت زیادی وجود داشته باشد که مناسب کشت نیست اما می توانیم مناطقی را معرفی نماییم که کشت دوم بدون هزینه در آنجا صورت گیرد.