ایرانیان ارز خویش را برای واردات چه کالاهایی می دهند؟

اجاره: آمارهای رسمی عرضه شده گویای آن می باشد که ۵۸.۴ درصد از واردات سال قبل به کالاهای واسطه ای مربوط بوده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، وضعیت واردات در سال های گذشته بحثهای متعددی به همراه داشته و نسبت به این امر گاه انتقادات شدیدی هم مطرح شده است. البته خیلی از کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که در کنار صادرات باید واردات را هم به مانند دو بال کنار هم در نظر گرفت.

اکنون آمارهای رسمی انتشار یافته از سال قبل گویای آن می باشد که تنها ۱۸.۱ از کل واردات کشور کالای مصرفی بوده است.

بدین ترتیب در سال قبل بیش از ۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار کالای مصرفی وارد کشور شده که وزن این کالاها بالغ بر سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون تن بوده و در نهایت ۸.۷ درصد از واردات وزنی کشور به این بخش مربوط بوده است.

کالاهای واسطه ای که بیشترین بخش واردات را به خود اختصاص داده اند بیش از ۷۵ درصد واردات وزنی را در برگرفته و با وزنی بالغ بر ۲۹ هزار تن، ۳۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار صرف واردات آنها شده است.

همچنین ۱۵.۴ درصد از واردات مربوط به کالاهای سرمایه ای بوده و بالغ بر هشت میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار کالا در این زمینه وارد کشور شده است که از نظر وزنی کالاهای سرمایه ای تنها ۲.۲ درصد از واردات کشور را داشته اند.

البته بر مبنای آمارهای گمرک چهار میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار کالای وارداتی هم در ردیفی غیر از سه گروه واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی جای گرفته اند و ۸.۱ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.
این واردات در شرایطی صورت گرفته که در سال قبل تراز تجاری کشور در بخش کالاهای غیر نفتی حدود هفت میلیارد دلار بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات سال قبل گفته است: طبق اطلاعات به دست آمده در سال قبل ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکات بوده است که اگر این رقم را به ۵۴ میلیارد دلار واردات صورت گرفته تقسیم نماییم نرخ موثر تعرفه حدود ۱۲.۳ درصد بوده است که نسبت به سال قبل آن به صورت میانگین حدود نیم درصد افزایش داشته است.
مجتبی خسروتاج همینطور یادآور شده است: حجم واردات در سال قبل نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.