تولید وانت های بی کیفیت ادامه دارد

اجاره: تولید وانت های نیسان دوگانه سوز، مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین و آریسان در پایین ترین سطح کیفی ادامه دارد.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، برپایه گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی در فروردین ماه امسال، سه وانت نیسان دوگانه سوز، مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین و آریسان همچنان در پایین ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.

وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین هم بر خلاف مدل دو کابین خود، دو ستاره کیفی را کسب کرده است. وانت تندر هم عنوان باکیفیت ترین وانت تولید داخل را کسب کرده و دارای سه ستاره کیفی است.

تاکنون هیچ وانت تولید داخلی نتوانسته است چهار یا پنج ستاره کیفی را کسب کند.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می کنند. یک ستاره پایین ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان داده است.