رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ خبر داد تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۳۸۵۰ تومانی برای تامین کاغذ

اجاره: رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران از تخصیص حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۳۸۵۰ تومانی جهت تامین مواد اولیه و هم واردات کاغذ در بخش تحریر و روزنامه اطلاع داد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پس از تولید نوسان در نرخ ارز و جهش های به وجود آمده در بازار نگرانی در حوزه کاغذ به وجود آمد، اظهار نمود: بنابراین دولت برای تولید آرامش در بازار کاغذ با تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد مذاکره شد و جلساتی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید.

وی ادامه داد: کمبود کاغذ عرضه شده در سطح بازار و هم گرانی به وجود آمده نگرانی ها را در بخش تامین کاغذ دوچندان کرد و به همین منظور برگزاری جلسه جهت چاره اندیشی در دستور کار قرار گرفت.

روغنی گلپایگانی با تاکید بر اینکه بعد از جلسه برگزار شده نگرانی از لحاظ کمبود کاغذ در بازار وجود ندارد، اظهار داشت: مدیریت بازار به منظور کنترل جهش قیمت در دستور کار قرار گرفته و مقرر است معادل ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۳۸۵۰ تومانی جهت تامین کاغذ تحریر و روزنامه تخصیص یابد.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران اضافه کرد: مابه التفاوت ارز مربوطه توسط دولت پرداخت می گردد و در نهایت به مصرف کننده نهایی باز می گردد.

روغنی گلپایگانی با اشاره به اینکه به کاغذ تحریر حدود ۹۰ درصد از ۲۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص می یابد، بیان کرد: علاوه بر این باید بدانید که سهم تولیدکنندگان نسبت به واردکنندگان بیشتر خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا تابحال ارز ۳۸۵۰ تومانی به تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه و به واردکنندگان تعلق گرفته است یا خیر؟ اظهار داشت: تابحال ارزی در این رابطه پرداخت نشده و دولت باید کدهای مربوطه در سامانه بانک مرکزی را باز کند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران همینطور در مورد اینکه آیا امسال قیمت کاغذ افزایش خواهد یافت یا خیر، اعلام نمود: اگر دولت تامین ارز و قیمت آن را کنترل کند افزایش قیمتی امسال نخواهیم داشت.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، بعد از نوسانات به وجود آمده در بازار ارز و کمبود کاغذ در سطح بازار نگرانی های مختلفی در بخش تامین کاغذ تحریر و روزنامه به وجود آمد تا اینکه اخیراً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمود که به تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه و هم به واردکنندگان جهت واردات کاغذ ارز ۳۸۵۰ تومانی تعلق می گیرد. حال رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با اشاره به جلسات برگزار شده مرتبط با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمود که حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۳۸۵۰ هزار تومانی جهت تامین مواد اولیه تولید کاغذ و هم واردات کاغذ تخصیص یافته است و تولیدکنندگان و واردکنندگان در انتظار باز شدن کدهای مربوطه در سامانه بانک مرکزی هستند.